Kunst

Kamphuis-Nijeboer maakt samen kunst.  Dat kunnen zij ook heel goed ieder voor zich , maar de samenwerking heeft volgens deze makers beslist een meerwaarde. De werken worden dan als het ware geboren tussen twee mensen in. Net als bij een echt kind, is de inhoud een reeds bestaand gegeven waarvan de aard en het karakter  in de loop van de tijd en volgens ingeboren wetmatigheden zichtbaar mag worden. Onze afzonderlijke talenten – schilderen, beeldhouwen, fotografie, assemblage – zijn daaraan diensbaar. Klik hier voor de individuele portfolio’s  van Sicco Kamphuis en Evelien Nijeboer 

Altaar voor de wereldvrede maakte haar debut in Sculptura, Altenberge, net vóórdat Trump helaas besloot Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van ‘Israël’. Voor meer tekst over Altaar, klik hier.

Binnenkort meer van onze kunst op deze site.

%d bloggers liken dit: